0322 456 08 51-52

spn@spnagro.com

BENTONİTLİ KÜKÜRTLER

Bentonit  bir çeşit kil olup kütlesinin 15 katına kadar su tutabilmektedir ve böylelikle suda çözünemeyen elementel kükürdün toprakta kolayca ayrışmasını sağlayacaktır, bu durum toprakta kükürdün oksidasyonunu gerçekleştirecek bakterilerin çalışması için yüksek derecede yüzey alan sağlayacaktır.

Ayrıca bentonit bir kil minerali olduğu için toprağın yapısını iyileştirir.

Kükürt pestillerinde bulunan bentonit tanecikleri sertliği artırır taşıma, depolama ve kullanım kolaylığı sağlar ve taşınması ve kullanılması esnasında çok fazla toz oluşmasını engeller.Ayrıca kükürdün elektrostatik yük tutma eğilimini de azaltarak yangın tehlikesini de azaltır.

Kükürdün toprakta işlevini yerine getirmesi için oksidasyona uğraması gerekmektedir. Kükürdün oksidasyon hızını etkileyen faktörler; nem, sıcaklık, parçacık çapı ve bakteri faaliyetidir.

Çözünebilir kükürdün diğer kükürt içerikli gübrelerle kıyaslamaları:

İçeriğindeki yüksek kükürt miktarı ve yüksek oksidasyon kabiliyeti nedeniyle toprakta pH nın düşürülmesinde ve kireçlilikle mücadelede en etkilisi S formunda olan kükürtlü ürünlerdir.

Toprakta meydana gelen bu oksidasyon sonucu ortaya çıkan H iyonları pH yı düşürür.

 S + O2 ---------------- SO2

SO2 + ½ O2 ---------- SO

SO3 + H2O ----------- H2SO4-  

 
   

H2 , pH yı  düşürür.

 

Yukarıdaki listede yer alan  gübreler direkt SO4 formunda olduklarından  pH  üzerinde hiçbir etkisi yoktur.Bu gübreler SO4 formunda kükürt ihtiva ettiği için pH yı düşürmez, pH nın sabit kalmasını sağlar ve iz elementlerin alımına yardımcı olur.

 S + O2 ---------------- SO2

SO2 + ½ O2 ---------- SO

SO3 + H2O ----------- 2 H+ + SO42-  

 

             2Na+ + SO42- ---------Na2SO4

             Fe2++ SO42--------- FeSO4

              Zn2++ SO42--------- ZnSO4                               

              Mn2++ SO42---------MnSO4      

              Mg2++ SO42--------- MgSO4

Sonuç olarak tuzları tutarak bitkilere zararsız hale getirir. Topraktan drenaj ile uzaklaştırılması kolay olur.

                                     

 

 

ÖZELLİKLERİ

  • Çok küçük parçacıklar şeklinde işlenmiştir.
  • Bakterilerin çoğalması için yüksek derecede yüzey alan sağlar.
  • Toprakta  %240 SO3 kaynağıdır.
  • pH’yı belirli bir seviyeye düşürür ve o seviyede kalmasını sağlar.
  • Taşınması ve kullanılması sırasında toz oluşumu söz konusu değildir.