0322 456 08 51-52

spn@spnagro.com

NPK GÜBRELERİ

 

Mineral /Mineral

Mineral Elementlerin Fonksiyonları / Functions of Mineral Elements

Eksikliğinde Görülen Semptomlar / Symptoms of Mineral Deficiencies
Azot (N)

Amino asitlerin, proteinlerin, koenzimlerin, nükleik asitlerin klorofilin ve ATP nin yapılarında bulunur. / Part of amino acids, proteins, coenzymes, nucleic  acids, chlorophyll, ATP.

Büyüme problemi ya da kloroz ( sararma ) ile büyüme yetersizliği, bazı durumlarda yaprak kaybı. Antosiyanin pigmenti birikmesinden kaynaklı morumsu renklenme. Tüm bitki etkilenir, ancak yaşlı yapraklar en çok etkilenir./Lack of growth or limited growth with chlorosis (yellowing) or loss of leaves in severe cases. Purplish coloration due to accumulation of anthocyanin pigments. Entire plant affected, older leaves most affected.
Fosfor (P) Şeker fosfatları, nükleotidler, nükleik asitler, fosfolipidler ve koenzimlerin yapılarında bulunur./ Part of sugar phosphates, nucleotides, nucleic acids, phospholipids, coenzymes. Koyu yeşil, yanık görünüm. Antosiyanin pigmenti birikmesi. Olgunlaşmada gecikme.Tüm bitki etkilenir, ancak yaşlı yapraklar en çok etkilenir./ Dark green, stunted plants. Accumulation of anthocyanin pigments. Delayed maturity. Entire plant affected, older leaves most affected.
Potasyum (K) Koenzim olarak görev alır. Protein sentezi için gereklidir. Stomaların fonksiyounu için gereklidir./Coenzyme. Necessary for protein synthesis. Essential for stomatal function. Benekli kloroz ve nekroz gözlemlenir. ( Ölü doku benekleri, özellikle uçlarda ve kenarda damarların arasında ) Yaşlı yapraklar daha çok etkilenir. Zayıf  sap yapısı kökler hastalıklara karşı daha duyarlıdır./Mottled chlorosis, necrosis (spots of dead tissue, especially at tips and margins, between veins). Older leaves most affected.