0322 456 08 51-52

spn@spnagro.com

BİTKİLERDE S NOKSANLIK BELİRTİLERİ:

 

·    Tahıllarda S noksanlığında genç yapraklardan başlayarak bütün bitkiyi saran kloroz ortaya çıkmakta, büyüme gerilemekte, bitki dik bir görünüm almakta, çiçek oluşumu gerilemekte ve nekrotik lezyonlar ortaya çıkmaktadır.

·    Pancar ve ıspanakta genç yapraklar normalden küçüktür ve tamamen sararma görülür.

·    Baklagillerde azot noksanlığına çok benzeyen kloroz ortaya çıkar.

·    Pamukta öncelikle genç yapraklarda damarlar arasında sararma ve solma görülür. Noksanlık şiddetli ise kloroz bütün yaprağı sarar.

·    Soğan ve pırasada, bitkilerin görünümü diktir. Genç yapraklar sararır.

·    Domateste büyüme normal görülse de, genç yapraklarda küçülme ve sarımsı-yeşil ile sarı arasında renk değişikliği ortaya çıkar.

·    Tütünde öncelikle genç yaprakların orta damarlarında sararma görülür. Daha sonra sararma bütün yaprağa yayılır. Yaprak ayası normalden küçüktür. Yaprak uçları aşağı doğru sarkıktır.

·    Kiraz ve diğer meyve ağaçlarında, genç yapraklarda orta damardan başlayan ve zamanla tüm yaprak ayasına yayılan kloroz ortaya çıkar. Meyveler normalden küçük ve kalın kabukludur.

BAZI BİTKİLERİN KIYASLAMALI S İHTİYACI

 

 

Toprak pH sı: Kısaca toprakta H+ iyonları konsantrasyonudur 0-14 arası değerlerle ifade edilir;

PH değeri : 0-7  (Max-Min asitlik derecesi )

PH değeri : 7  nötr

PH değeri : 7-14 (Min –Max bazlık veya alkali derecesi )

Düşük PH değeri asitlik, yüksek PH değeri ise bazlık şiddetini gösterir. Toprağın reaksiyon derecesine bağlı olarak bitkiler için gerekli besin elementlerinin konsantrasyonu yeterli, eksik ve fazla (Toksik) seviyede olabilir. Toprak solüsyonunun PH değeri ile topraktaki emre amade besin elementleri arasında bir ilişki vardır. Toprak PH değeri, besin özümsenmesi ve bitki büyümesini iki yolda etkileyebilir.

a-) Hidrojen iyonun direk etkisiyle,

b-) Topraktaki besin elementleri üzerindeki dolaylı etkisiyle,

Dolaylı etki daha önemlidir. pH değeri 5’den 8’e artınca  Fe, Mn ve Zn konsantrasyonu toprakta daha az bulunur. pH değeri 5’in altında ise Al, Fe ve Mn konsantrasyonu yeterli miktarlarda çözünürler. Toprak pH ölçümleri, toprağın yüksek asitliğini nötrlemek ve yüksek bazlık sorunlarını düzenlemek için gereklidir. Genel olarak bitki büyümesi ve gelişimi için 5,5-7 arası PH değerlerinin uygun olduğu kabul edilir.

 

       Kükürt'ün Toprağa Faydaları;

 • Kükürt 4. önemli besin elementidir.

 • Toprak pH'sını düşürür.

 • Kireci kırar.

 • Tuzluluğu önler.

       Kükürt'ün Bitkinize Faydaları;

 • Vitamin H ve B1'in yapı taşıdır.

 • Sistein ve Metionin aminoasitlerinin yapı taşıdır.

 • Hastalıklara karşı direnci artırır.

 

       Kükürt Noksanlığında Görülen Semptomlar

 • Kök hidrolik geçirgenliği, stoma açıklıkları ve fotosentez azalır.

 • Protein sentezi azalır.

 • Rhizobium bakterilerinin etkinliği azalır.

 • Kloroplast ve klorofil sentezi azalır.